2018 წლის 26 იანვარს სს გეს „საქრუსენერგოს” თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს უანგარო დონორის აქციაში „გმადლობ, რომ სიცოცხლე გადამირჩინე!”

ინფორმაცია 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ N203-N204 ანძებზე ჩატარებული სამუშაოების შესახებ

ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე სს გეს საქრუსენერგოს სტუმრობდა

ენერგოკომპანიებს შორის ტურნირი ბოულინგში

ჩვენ შესახებ

90–იან წლებში საქართველოს ენერგეტიკის დარგში არსებულმა მძიმე ეკონომიკურმა მდგომარეობამ, მოწყობილობის დიდი ნაწილის მორალურმა და ფიზიკურმა ცვეთამ, თანამშრომლობის ერთიანი სივრცის მოშლამ, საქართველოს ენერგოსისტემის მუშაობამ იზოლირებულ რეჟიმში, ახალ ეკონომიურ საფუძვლებზე გადასვლის აუცილებლობამ, მთლიანად ელექტროენერგიის როლმა ქვეყნის ეკონომიკის და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის საქმეში და რაც მთავარია ქვეყნის ენერგეტიკული კრიზისიდან გამოყვანის დაჩქარებამ

სრულად
პროექტები
დასრულებული
500 კვ ეგხ „მუხრანის“ მიერთება ქ/ს „მარნეული-500“-ის 500 კვ სალტეზე.

500 კვ ეგხ „მუხრანის“ მიერთება ქ/ს „მარნეული-500“-ის 500 კვ სალტეზე.

სრულად
დასრულებული
გვარლური დაკიდება

500 კვ. ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი "კავკასიონი”-ს მუშაობის საიმედობის გაზრდის მიზნით, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, მდინარე კლიჩის ხეობაში, კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ ფერდობების ზოგიერთ უბანზე კერძოდ კი, №224 ანძის რომლის სამივე საყრდენი და № 225 ანძის ერთი საყრდენი (2005 წლის მარტის თვეში წაქცეული იქნა ზვავის ზემოქმედების შედეგად), ნაცვლად მეტალის ანძებისა, გამოყენებული ყოფილიყო ბაგირზე დაკიდების მეთოდი.

სრულად
პარტნიორები