საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

უწყვეტობა, უსაფრთხოება, საიმედოობა

ჩვენ შესახებ
სრულად
ელექტროგადამცემი ხაზები

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა “საქრუსენერგო“ ფლობს და ექსპლუატაციას უწევს 500, 330 და 220 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზებს, მათ შორის   სისტემათაშორის:

სრულად