500 კვ ეგხ „ასურეთს“, რომელიც წარმოადგენს 500 კვ ეგხ „მუხრანის“ მონაკვეთს ქვესადგური „ქსანი-500“-დან „მარნეული-500“ ქვესადგურამდე. ეგხ-ს სიგრძე 56 კმ-ია, ზღვრული სიმძლავრე 600 მგვტ, ექსპლუატაციაში შევიდა 2016 წელს.