220 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზს “აჭარას”, რომლის მეშვეობითაც ჩიხურ რეჟიმში თურქეთთან ხორციელდება 150 მგვტ სიმძლავრის მიმოცვლა. ეგხ „აჭარა“ ერთმანეთთან აკავშირებს ქვესადგურებს „ბათუმი-220“-ს და „ხოფას“, ექსპლუატაციაში შევიდა 1979 წელი.