კავკასიონი 500KV
იმერეთი 500KV
ქართლი 1 500KV
ქართლი 2 500KV
ასურეთი 500KV
მუხრანის ველი 500KV
სტეფანწმინდა – მოზდოკი 500KV
მარნეული – აირუმ 500KV
ორჯაჭვა 330KV 1,2 – გარდაბანი
500KV – 1, 2 იმერეთი
გარდაბანი 330KV
აჭარა 220KV