500 კვ ეგხ „იმერეთს“, რომლის მეშვეობითაც ენგურჰესში გამომუშავებული და იქ თავმოყრილი ელექტროენერგია ქვესადგურ „ზესტაფონი-500“-ის გავლით გადაიცემა, როგორც აღმოსავლეთ საქარველოში, ისე საექსპორტოდ.  ეგხ “იმერეთი” ექსპლუატაციაში შევიდა 1978 წელს, ენგურჰესის ექსპლუატაციაში შესვლასთან ერთად. მისი სიგრძე 128 კილომეტრია, ზღვრული დატვირთვა – 900 მგვტ.