500 კვ ეგხ “კავკასიონს”, რომლითაც შესაძლებელია რუსეთის ენერგოსისტემასთან პარალელურ რეჟიმში მუშაობა და 600 მგვტ სიმძლავრის მიმოცვლა. ეგხ „კავკასიონი“ ერთმანეთთან აკავშირებს ენგურის ჰიდროელექტროსადგურისა და „ცენტრალნაიას“ ქვესადგურებს. ხაზის სიგრძე 405 კილომეტრია,  ექსპლუატაციაში შევიდა 1984 წელს.