330 კვ ეგხ “გარდაბანს” და 500 კვ ეგხ “მუხრანის ველს”, რომელთა მეშვეობითაც აზერბაიჯანის ენერგოსისტემასთან შესაძლებელია პარალელურ რჟიმში მუშაობა და 900 მგვტ-მდე სიმძლავრის მიმოცვლა. 330 კვ ეგხ „გარდაბანი“  და  500 კვ ეგხ „მუხრანის ველი“ გარდაბნის ქვესადგურიდან  დაკავშირებულია შესაბამისად „აღსტაფისა“ და „სამუხის“ ქვესადგურებთან. ეგხ „გარდაბანი“ ექსპლუატაციაში შევიდა 1958 წელს, ხოლო ეგხ „მუხრანის ველი“ – 1987 წელს.