500 კვ ეგხ „ქართლი-1“-ს – ერთმანეთთან აკავშირებს ქვესადგურებს: „ქსანი-500“-სა და „გარდაბანი-500“-ს, ექსპლუატაციაში შევიდა 1968 წელს, ზღვრული დატვირთვაა 850 მგვტ, სიგრძე 91 კმ.