500 კვ ეგხ „ქართლი-2“-ს – ერთმანეთთან აკავშირებს ქვესადგურებს: „ზესტაფონი-500“-სა და „ქსანი-500“-ს, ექსპლუატაციაში შევიდა 1968 წელს, ზღვრული დატვირთვაა 850 მგვტ, სიგრძე 164 კმ.