სიახლეები

ინფორმაცია ორჯაჭვა 330 კვ ეგხ „გარდაბნის“ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მიერთების სამუშაოებთან დაკავშირებით

2020-05-17T16:38:15+04:0013-05-2020|

500 კვ ეგხ „მუხრანის“ N42-N109 ანძებს შორის მონაკვეთის მიერთება ქვესადგური „მარნეული-500“-ის 500 კვ-ის სალტეზე

2020-05-21T01:38:28+04:0026-11-2019|

სამუშაოები 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ კოდორის ხეობაში გამავალ მონაკვეთზე და N54 ანძის გამაგრება გაბიონებით

2019-11-12T15:47:29+04:0008-10-2019|