ჩვენი კომპანიის კუთვნილი ტექნიკა და თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობდნენ როგორც ხანძრის ლიკვიდაციის პროცესში, ასევე განაგრძობენ მონაწილეობას ხანძრის შემდგომ გაწმენდით სამუშაოებში.

სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა "საქრუსენერგო”  
მისამართი: მ. ბრონშტეინის ქ.N1. თბილისი, საქართველო
ელ-ფოსტა: info@sakrusenergo.ge1-09-2017

ჩვენი კომპანიის კუთვნილი ტექნიკა და თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობდნენ, როგორც ხანძრის ლიკვიდაციის პროცესში, ასევე განაგრძობენ მონაწილეობას ხანძრის შემდგომ გაწმენდით სამუშაოებში. ჩვენ აქამდეც, ახლაც და მომავალშიც ყოველთვის მზად ვართ ჩავერთოთ კერძო და სახელმწიფო სექტორის კოორდინორებულ მუშაობაში ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების დასაძლევად.
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია
ხანძრის ლიკვიდაცია

საქრუსენერგო 2017