დასრულებული

500 კვ ეგხ „მუხრანის“ მიერთება ქ/ს „მარნეული-500“-ის 500 კვ სალტეზე

2019-11-04T04:03:34+04:00

ელექტროენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება ქვეყნის სტრატეგიული მნიშვნელობის ამოცანაა, რომლის წარმატებით განხორციელება ხელს შუწყობს არსებული ენერგეტიკული