განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 19.03.2020

Announcement 19.03.2020

Объявление 19.03.2020

Объявление 16.03.2020

Объявление 05.03.2020

Проекты
Завершенный
Подвеска ЛЭП на тросах. 2005-2007гг.

Подвеска ЛЭП на тросах. 2005-2007гг. Реализованные проекты по повышению надежности работы ЛЭП 500Кв. в лавиноопасных зонах в условиях высокогорья.

Посмотреть все
Партнеры