საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

330 კვ ეგხ „გარდაბანზე“ შეკეთებაში ყოფნის პერიოდში შესრულებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ 500 კვ ეგხ „კავკასიონზე“ წარმოებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია 500 კვ ეგხ „კავკასიონზე“ მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესახებ სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 30.06.2020 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 18.06.2020-2 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 18.06.2020-1 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 05.06.2020 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 15.05.2020 ინფორმაცია ორჯაჭვა 330 კვ ეგხ „გარდაბნის“ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მიერთების სამუშაოებთან დაკავშირებით

უწყვეტობა, უსაფრთხოება, საიმედოობა

ჩვენ შესახებ

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა

საქრუსენერგო

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა  “საქრუსენერგო“ (შემდგომში სს გეს „საქრუსენერგო”) დაფუძნდა  1996 წლის 27 მაისს  საქართველოს მთავრობასა და სააქციო საზოგადოება „რუსეთის ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის“ (РАО «ЕЭС Россия»-ს) შორის ენერგეტიკის დარგში თანამშრომლობის შესახებ დადებული შეთანხმების საფუძველზე.

სრულად

ელექტროგადამცემი ხაზები

პროექტები

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმები