განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 28.11.2023 სს გეს ,,საქრუსენერგოს”-ს აქციონერთა საერთო კრების შესახებ სს გეს ,,საქრუსენერგოს”-ს აქციონერთა საერთო კრების შესახებ სს გეს ,,საქრუსენერგოს”-ს აქციონერთა საერთო კრების შესახებ განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 12. 10. 2023 500 კვ ეგხ "იმერეთზე" მიმდინარე სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 22.09.2023 განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 21.09.2023 500 კვ ეგხ „კავკასიონზე“ 2023 წლის აგვისტოში ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ 500 კვ ეგხ „კავკასიონზე“ 2023 წლის 05-31 აგვისტოს პერიოდში ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების შესახებ
ყველა სიახლე

განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 28.11.2023 სს გეს ,,საქრუსენერგოს”-ს აქციონერთა საერთო კრების შესახებ სს გეს ,,საქრუსენერგოს”-ს აქციონერთა საერთო კრების შესახებ სს გეს ,,საქრუსენერგოს”-ს აქციონერთა საერთო კრების შესახებ განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 12. 10. 2023 500 კვ ეგხ "იმერეთზე" მიმდინარე სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 22.09.2023 განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 21.09.2023 500 კვ ეგხ „კავკასიონზე“ 2023 წლის აგვისტოში ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ 500 კვ ეგხ „კავკასიონზე“ 2023 წლის 05-31 აგვისტოს პერიოდში ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების შესახებ

ჩვენ შესახებ

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა

  საქრუსენერგო

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა  “საქრუსენერგო“ (შემდგომში სს გეს „საქრუსენერგო”) დაფუძნდა  1996 წლის 27 მაისს  საქართველოს მთავრობასა და სააქციო საზოგადოება „რუსეთის ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის“ (РАО «ЕЭС Россия»-ს) შორის ენერგეტიკის დარგში თანამშრომლობის შესახებ დადებული შეთანხმების საფუძველზე.

ჩვენ შესახებ

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა

საქრუსენერგო

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა  “საქრუსენერგო“ (შემდგომში სს გეს „საქრუსენერგო”) დაფუძნდა  1996 წლის 27 მაისს  საქართველოს მთავრობასა და სააქციო საზოგადოება „რუსეთის ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის“ (РАО «ЕЭС Россия»-ს) შორის ენერგეტიკის დარგში თანამშრომლობის შესახებ დადებული შეთანხმების საფუძველზე.

იხილეთ სრულად
იხილეთ სრულად

უწყვეტობა, უსაფრთხოება, საიმედოობა

უწყვეტობა, უსაფრთხოება, საიმედოობა

სს გესსაქრუსენერგოფლობს და ექსპლუატაციას უწევს 500, 330 და 220 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზებს, მათ შორის  სისტემათაშორის, საქართველოსა და რუსეთის ენერგოსისტემების დამაკავშირებელ 500 კვ ეგხკავკასიონს”, საქართველოსა და აზერბაიჯანის ენერგოსისტემების დამაკავშირებელ 500 კვ ეგხმუხრანის ველს”  და 330 კვ ეგხგარდაბანს” , საქართველოსა და თურქეთის ენერგოსისტემების დამაკავშირებელ 220 კვ ეგხაჭარას” . ასევე, შიდა სასისტემო  500 კვ ელექტროგადამცემ ხაზებს: „იმერეთს”, „ქართლი-1”- , „ქართლი-2”- ,  „მუხრანს” ,  და „ასურეთს“ 

ელექტროგადამცემი ხაზები
იხილეთ სრულად
ელექტროგადამცემი ხაზები
იხილეთ სრულად

პროექტები

დასრულებული

სრულად

მიმდინარე

სრულად

დაგეგმილი

სრულად
იხილეთ სრულად
პროექტები
დასრულებული
მიმდინარე
დაგეგმილი
იხილეთ სრულად

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმები

იხილეთ სრულად
საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმები
იხილეთ სრულად

პარტნიორები

იხილეთ სრულად
პარტნიორები
იხილეთ სრულად