500 კვ ეგხ „იმერეთზე“ მიმდინარე სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დასრულებასთან დაკავშირებით ავტოტრანსფორმატორების მიწოდება და შეფმონტაჟი ქვესადგურში „გარდაბანი-500“ 500 კვ ეგხ „იმერეთზე“ მიმდინარე სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებით ჭადრაკის ტურნირი საქრუსენერგოში. 500 კვ ეგხ „ასურეთზე“ 10 ოქტომბრიდან 27 ოქტომბრის ჩათვლით ეგხ-ს შეკეთებაში ყოფნის პერიოში შესრულებულ სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 26.10.2022 განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 25.10.2022 500 კვ ეგხ „ასურეთზე“ მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით საქართველოს ვიცე-პრემიერი აზერბაიჯანის ენერგეტიკის მინისტრს შეხვდა
ყველა სიახლე

500 კვ ეგხ „იმერეთზე“ მიმდინარე სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დასრულებასთან დაკავშირებით ავტოტრანსფორმატორების მიწოდება და შეფმონტაჟი ქვესადგურში „გარდაბანი-500“ 500 კვ ეგხ „იმერეთზე“ მიმდინარე სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებით ჭადრაკის ტურნირი საქრუსენერგოში. 500 კვ ეგხ „ასურეთზე“ 10 ოქტომბრიდან 27 ოქტომბრის ჩათვლით ეგხ-ს შეკეთებაში ყოფნის პერიოში შესრულებულ სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 26.10.2022 განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 25.10.2022 500 კვ ეგხ „ასურეთზე“ მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით საქართველოს ვიცე-პრემიერი აზერბაიჯანის ენერგეტიკის მინისტრს შეხვდა

ჩვენ შესახებ

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა

  საქრუსენერგო

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა  “საქრუსენერგო“ (შემდგომში სს გეს „საქრუსენერგო”) დაფუძნდა  1996 წლის 27 მაისს  საქართველოს მთავრობასა და სააქციო საზოგადოება „რუსეთის ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის“ (РАО «ЕЭС Россия»-ს) შორის ენერგეტიკის დარგში თანამშრომლობის შესახებ დადებული შეთანხმების საფუძველზე.

ჩვენ შესახებ

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა

საქრუსენერგო

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა  “საქრუსენერგო“ (შემდგომში სს გეს „საქრუსენერგო”) დაფუძნდა  1996 წლის 27 მაისს  საქართველოს მთავრობასა და სააქციო საზოგადოება „რუსეთის ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის“ (РАО «ЕЭС Россия»-ს) შორის ენერგეტიკის დარგში თანამშრომლობის შესახებ დადებული შეთანხმების საფუძველზე.

იხილეთ სრულად
იხილეთ სრულად

უწყვეტობა, უსაფრთხოება, საიმედოობა

უწყვეტობა, უსაფრთხოება, საიმედოობა

სს გესსაქრუსენერგოფლობს და ექსპლუატაციას უწევს 500, 330 და 220 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზებს, მათ შორის  სისტემათაშორის, საქართველოსა და რუსეთის ენერგოსისტემების დამაკავშირებელ 500 კვ ეგხკავკასიონს”, საქართველოსა და აზერბაიჯანის ენერგოსისტემების დამაკავშირებელ 500 კვ ეგხმუხრანის ველს”  და 330 კვ ეგხგარდაბანს” , საქართველოსა და თურქეთის ენერგოსისტემების დამაკავშირებელ 220 კვ ეგხაჭარას” . ასევე, შიდა სასისტემო  500 კვ ელექტროგადამცემ ხაზებს: „იმერეთს”, „ქართლი-1”- , „ქართლი-2”- ,  „მუხრანს” ,  და „ასურეთს“ 

ელექტროგადამცემი ხაზები
იხილეთ სრულად
ელექტროგადამცემი ხაზები
იხილეთ სრულად

პროექტები

დასრულებული

სრულად

მიმდინარე

სრულად

დაგეგმილი

სრულად
იხილეთ სრულად
პროექტები
დასრულებული
მიმდინარე
დაგეგმილი
იხილეთ სრულად

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმები

იხილეთ სრულად
საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმები
იხილეთ სრულად

პარტნიორები

იხილეთ სრულად
პარტნიორები
იხილეთ სრულად