2015-2025 წწ-ის 10 წლიანი გეგმა
2016-2026 წწ-ის 10 წლიანი გეგმა
2017-2027 წწ-ის 10 წლიანი გეგმა
2018-2028 წწ-ის 10 წლიანი გეგმა
2019-2029 წწ-ის 10 წლიანი გეგმა
2020-2030 წწ-ის 10 წლიანი გეგმა