220 კვ ეგხ “აჭარა” ერთმანეთთან აკავშირებს ქვესადგურებს: “ბათუმი-220”-სა და “ხოფას” (თურქეთი). საქართველოს ტერიტორიაზე გადამცემი ხაზის სიგრძე 12,3 კმ-ია და მოიცავს 50 ანძას. ექსპლუატაციაში შევიდა 1979 წელს. ეგხ-ს ზღვრული დატვირთვაა 190 მგვტ.