2021 წლის 19 აგვისტოს 14:00 საათზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიმდებარე სკვერში სს გეს „საქრუსენერგოსა“ და შპს „მაგმას“ მონაწილეობით შედგება 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „მარნეული-აირუმის“ (500 კვ ეგხ „მუხრანის“ N42 ანძიდან საქართველო-სომხეთის საზღვრამდე“) მშენებლობით გამოწვეული გარემოზე ზემოქმედების სკოპინგის ანგარიშის განხილვა.