სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

(შესყიდვის ობიექტი: 500 კვ ეგხ-ების ავარიული მარაგისათვის ლითონკონსტრუქციების შესყიდვა)