სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

 

შესყიდვის ობიექტი: 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების ფოლადის ანძების ანტიკოროზიული დაცვის სამუშაოების განხორციელება:

       I ლოტი – 500 კვ ეგხ „ქართლი-1″-ის №10÷№21 და №90÷№102, სულ ფოლადის 25 ანძა (ექსპლუატაციაშია 1968 წლიდან);

       II ლოტი – 500 კვ ეგხ „იმერეთის” №31÷№36, სულ ფოლადის 6 ანძა (ექსპლუატაციაშია 1978 წლიდან).