ცვლილება 2016 წლის 15 იანვრის განცხადებაში წინადადებების მიღების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით

 

ცვლილება განხორციელდა განცხადების მე-4 და მე-5 მუხლებში.

  1. განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა  2016  წლის 5 თებერვლის 18 საათი.

აღნიშნული ვადის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება.

  1. განაცხადები გაიხსნება 2016 წ. 5 თებერვალს, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის N2, სს გეს „საქრუსენერგო”.

ცვლილება შევიდა ასევე სხვადასხვა ლოტებში,  გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული ფაილი: