ცვლილება 2016 წლის 15 იანვრის განცხადებაში.

ამოღებულია მე-12 ლოტით გათვალისწინებული საქონლის შესყიდვა.

ასევე მე-2 ლოტში

ვიბროჩამქრობი ГПГ-2,4-11-450-32   – ს ნაცვლად– ვიბროჩამქრობი ГПГ-2,4-13-450-31,

ხოლო ეკრანის დამაგრების კვანძი УКЭ-750-1Б  – ს ნაცვლად– ეკრანის დამაგრების კვანძი