სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად.
შესყიდვის ობიექტი: მასალა მოწყობილობები და სხვა 12 ლოტად (სხვადასხვა ზომის იზოლატორები, განმბრჯენები, სპირალური მომჭერები, სამონტაჟო ბლოკები, ანძები, უნიფორმა და სხვა);
 შემსყიდველი:
სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო”;
საიდენტიფიკაციო კოდი:
211324468;
 წინადადებების მიღების ბოლო ვადა:
2016  წლის 29 იანვარი 18 საათი