სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

(შესყიდვის ობიექტი: ავტოტექმომსახურება. მიწოდება უნდა განხორციელდეს 2016წელს)