სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

 

შესყიდვის ობიექტი: ქ. თბილისში ხევძმარის 1-ში მდებარე  ტერიტორიაზე  სამშენებლო სამუშაოების წარმოება

 

             ქ.თბილისი                                       03 ივლისი 2015წ.