სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
შესყიდვის ობიექტი: 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქართლი-2″-ის ფოლადის ანძების ანტიკოროზიული დაცვის სამუშაოების განხორციელება