სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

შესყიდვის ობიექტი: ავტოტექმომსახურება. მიწოდება უნდა განხორციელდეს 2015 წელს