სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

 

შესყიდვის ობიექტი: საბუღალტრო-საფინანსო კომპიუტერული პროგრამა ე.წ. 1 С