სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
(შესყიდვის ობიექტი: ავტოტექმომსახურება. მიწოდება უნდა განხორციელდეს 2014 წელს).
თქვენი განაცხადი წარდგენილ უნდა იქნას 2014 წ. 30 იანვარს.