სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

(შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა ზომის საბურავები და მათი მონტაჟი. მიწოდება უნდა განხორციელდეს 2014 წლის განმავლობაში).

თქვენი განაცხადი წარდგენილ უნდა იქნას 2014 წლის 27 იანვრამდე.