სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად.
შესყიდვის ობიექტი:
1. ლოტი – მაღალი გამავლობის თვითმცლელი 2 ცალი.
2. ლოტი – მაღალი გამავლობის სატვირთო მანქანა თავისი ამწით (ჰაიაპის ტიპის) და ჯალამბრით.
3. ლოტი – სამგზავრო სატვირთო ავტომანქანა (ე.წ. ვახტა) 2 ცალი.
4. ლოტი – ბორტიანი ნახევრადმისაბმელი 1 ცალი.
შენიშვნა: ყოველი ლოტი განიხილება როგორც შესყიდვის დამოუკიდებელი ობიექტი და შესაბამისად დასაშვებია წინადადების წარმოდგენა თითოეულ ლოტზე ცალცალკე.