სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

შესყიდვის ობიექტი:  სახაზო არმატურა, იზოლატორები და ხელსაწყო – მოწყობილობები

                                  

ქ.თბილისი                                                                                       12 აპრილი 2017 წ.

                  

  1. შევიდეს  ცვლილება 2017 წლის 6 აპრილის განცხადებაში და მე-4 და მე-5 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
  2.               განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა  2017წ. 19 აპრილის 16 საათი. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება.
  3. განაცხადების გახსნა და შეფასება მოხდება 2017წ. 19 აპრილს  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის N2, სს გეს „საქრუსენერგო”.

 

  1. განცხადების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს  უცვლელი.

 

   სრული ინფორმაცია იხილეთ სს გეს „საქრუსენერგო” ოფიციალურ ვებ გვერდზე: www.sakrusenergo.ge

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

ტ. შესყიდვების სამსახური – 5 95 59 70 70

    ტექნიკური სამსახური – 5 99 09 95 10