სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად.

შესყიდვის ობიექტი:  სახაზო არმატურა, იზოლატორები და ხელსაწყო