განცხადება

სს გეს „საქრუსენერგო” გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად.

შესყიდვის ობიექტი:  500 კვ ელექტროგადამცემ ხაზებზე „ქართლი-1″-ზე და „ქართლი-2″-ზე ფოლადის ანძების ანტიკოროზიული დაცვის სამუშაოები.

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ სს გეს „საქრუსენერგო”-ს ოფიციალურ ვებ გვერდზე www.sakrusenergo.ge

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

ტ. შესყიდვების სამსახური – 5 95 59 70 70

    ტექნიკური სამსახური – 5 99 09 95 10