საკონტაქტო ინფორმაცია

+995 32 220 33 88

არჩილ ნიკოლაშვილი

სს გეს საქრუსენერგოს გენერალური დირექტორის მოადგილე

დაბადების თარიღი:
1956 წლის 18 ნოემბერი

სამუშაო გამოცდილება:
2011 წლიდან – სს გეს საქრუსენერგოს გენერალური დირექტორის მოადგილე;
2005 – 2011წწ. – საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე;
1999 – 2005წწ. – სს საქენერგორემონტი, ტექნიკური დირექტორი;
1993 – 1999წწ. – ჰიდროენერგორემონტი, მთავარი ინჟინერი;
1973 – 1993წწ. – საწარმოო გაერთიანება „აგრეგატი“, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
1978 – 1979წწ. – საპროექტო ინსტიტუტი „ორგენერგომშენი“, ინჟინერი;
განათლება:
1984 – 1988წწ. – მოსკოვის ენერგეტიკული ინსტიტუტი, ასპირანტურა, ტექნიკურ
    მეცნიერებათა კანდიდატი;
1973 – 1978წწ. – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ენერგეტიკული
   ფაკულტეტი, თბოელექტროსადგურების სპეციალობა;

ენები:

რუსული

ოჯახური მდგომარეობა:
მეუღლე, ორი შვილი