საკონტაქტო ინფორმაცია

+995 32 220 33 88

ზაზა ლორთქიფანიძე

სს გეს საქრუსენერგოს გენერალური დირექტორის მოადგილე

დაბადების თარიღი:

1980 წლის 8 თებერვალი

სამუშაო გამოცდილება:
2009 წლიდან – სს გეს საქრუსენერგოს გენერალური დირექტორის მოადგილე;
2008 – 2009წწ. – საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
2007 წ. – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო
   დაწესებულება, გენერალური ინსპექციის უფროსი;
2007 წ. – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება,
   გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე;
2007 წ. – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის
   დეპარტამენტის უფროსი;
2005 – 2007 წწ. – საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსი;
2004 წ. – საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის
   სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი;
2004 წ. – საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს კანონშემოქმედებისა
   და პარლამენტთან ურთიერთობის დეპარტამენტის
   იურიდიული სამმართველოს უფროსი;
2004 წ. – საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს  კანონშემოქმედებისა
   და პარლამენტთან   ურთიერთობის დეპარტამენტის
   მთავარი სპეციალისტი;
2002 – 2004 წწ. – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი აქტების
   ექსპერტიზის დეპარტამენტის ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სახელმწიფო
   ვალის სამმართველოს მრჩეველი;
2001 – 2002 წწ. – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ნორმატიული აქტების ექსპერტიზის
   დეპარტამენტი, სტაჟიორი;
ტრენინგები და სასწავლო კურსები:
2005წ. – გაეროს ასოციაციის მიერ ორგანიზებული სემინარები საქართველოს
   ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის პროცედურების შესახებ;
2003წ. – ქ. თბილისში აშშ-ს განვითარების სააგენტოს (USAID)  და მსოფლიოს
   სწავლების (World Learning) მიერ გამართული მედიატორთა
   სწავლებასა და საარბიტრაჟო სასამართლოში დავის მოგვარებასთან დაკავშირებული სემინარი;
2003წ. – საქართველოს კანონმდებლობის („მეწარმეთა შესახებ“ და „სახელმწიფო
   შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონების) ევროკავშირის კანონმდებლობასთან
   ჰარმონიზაციის TACIS-ის პროგრამა; სამთავრობო კომისიის მიერ შექმნილი მუშა ჯგუფის წევრი;
2003წ. – საქართველოში აშშ-ს ტექნიკური განვითარების სააგენტოს ბუნებრივი გაზის საცავის მშენებლობის
  პროექტი; საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზი;
განათლება:
1997-2002 წწ. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
   უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი;

ენები:
რუსული, ინგლისური

ოჯახური მდგომარეობა:
მეუღლე და ორი შვილი