საკონტაქტო ინფორმაცია

+995 32 220 33 88

ზაზა მეგრელიძე

სს გეს საქრუსენერგოს გენერალური დირექტორის მოადგილე

დაბადების თარიღი:

1965 წლის 4 სექტემბერი

სამუშაო გამოცდილება:
2017 წლიდან – სს გეს საქრუსენერგოს გენერალური დირექტორის მოადგილე;
2015 – 2017წწ. – ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი
   (ESCO), გენერალური დირექტორის მოადგილე;
2007 – 2015წწ. – გეოვიტალ თრეიდინგი, წარმომადგენლობითი ოფისის
   ხელმძღვანელი კავკასიის რეგიონში;
2009 – 2010წწ. – სს „თბილსრესი”, მრჩეველი ენერგოსექტორთან ურთიერთობის საკითხებში;
2005 – 2007წწ. – საქართველოს ენერგეტიკის და მარეგულირებელი ეროვნული კომისია,
   ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზრის მონიტორინგის და ინფორმაციული
   უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, სამმართველოს უფროსი;
2004წ.    საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, რესურსების
   დაგეგმვისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსი;
2000 – 2004წწ. – საქართველოს ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარი, გენერალური
   დირექტორის პირველი მოადგილე;
2000წ. – საქართველოს საერთაშორისო სანავთობე კორპორაცია (GIOC),
   სტრატეგიული განვითარების პროექტების ხელმძღვანელი;
1994 – 1999წწ. – საქართველო-სამხრეთ კორეის ერთობლივი საწარმო ჰანვა-ჯორჯია
   პეტროლეუმი, მარკეტინგის და გაყიდვების დირექტორი;
1993 – 1994წწ. – შპს „ორკა”, პრეზიდენტი;
1990 – 1992წწ. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინჟინერ-მკვლევარი;
განათლება:
2003წ.    – ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 9 კვლევითი ნაშრომი, 2 გამოგონება;
1998 – 2000წწ.    – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საასპირანტო
      გამოკვლევები, კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა
      მოწყობილობების და წარმოების ავტომატიზაციის კათედრა;
1992 – 1993წწ.    – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, იუნესკოს სასწავლო ფონდი,
     ეკონომიკისა და  საქმიანი ურთიერთობების ფაკულტეტი;
1982 – 1990წწ.   – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი;

ენები:

ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა:

მეუღლე და ორი შვილი