საკონტაქტო ინფორმაცია

+995 32 220 33 88

ბაჩანა სულაძე

სს გეს საქრუსენერგოს გენერალური დირექტორი

დაბადების თარიღი:

1981 წლის 1-ლი აგვისტო

სამუშაო გამოცდილება:
2017 წლიდან – სს გეს საქრუსენერგოს გენერალური დირექტორი;
2013 – 2017წწ. – სს გეს საქრუსენერგოს გენერალური დირექტორის მოადგილე;
2011 – 2013წწ. – სს გეს საქრუსენერგოს ლოჯისტიკისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი;
2010 – 2011წწ. – სს გეს საქრუსენერგოს შესყიდვების სამსახურის უფროსი;
2003 – 2009წწ. – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო,
   ადმინისტრაციული და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის
   სამმართველოს სამეურნეო განყოფილების უფროსი.
განათლება:
2004 – 2007წწ. – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
   სამართლის ფაკულტეტი;
2002 – 2003წწ. – საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემია;
1999 – 2002წწ. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
   ისტორიის ფაკულტეტი, სპეციალობა – დიპლომატიისა და საერთაშორისო
   ურთიერთობების ისტორია.


ენები:

ინგლისური, რუსული.

ოჯახური მდგომარეობა:

მეუღლე და ორი შვილი.