500კვ ეგხ “კავკასიონი“
500კვ ეგხ “იმერეთი“
500კვ ეგხ “ქართლი 1“
500კვ ეგხ “ქართლი 2“
500კვ ეგხ “ასურეთი “
500კვ ეგხ “მუხრანის ველი“
500კვ ეგხ “სტეფანწმინდა – მოზდოკი“
500კვ ეგხ “მარნეული – აირუმი“
330კვ ეგხ “1,2 – გარდაბანი“ (ორჯაჭვა)
330კვ ეგხ “გარდაბანი “
220კვ ეგხ “აჭარა“
500კვ ეგხ “მუხრანი“
500კვ ეგხ “კავკასიონი“
500კვ ეგხ “იმერეთი“
500კვ ეგხ “ქართლი 1“
500კვ ეგხ “ქართლი 2“
500კვ ეგხ “ასურეთი “
500კვ ეგხ “მუხრანის ველი“
500კვ ეგხ “სტეფანწმინდა – მოზდოკი“
500კვ ეგხ “მარნეული – აირუმი“
330კვ ეგხ “1,2 – გარდაბანი“ (ორჯაჭვა)
330კვ ეგხ “გარდაბანი “
220კვ ეგხ “აჭარა“
500კვ ეგხ “მუხრანი“