330 კვ. ეგხ “გარდაბანზე” არსებული ფაიფურის იზოლატორები შეიცვალა შუშის იზოლატორებით 8 ანძაზე
სს “საქრუსენერგო”-ს ბალანსზე რიცხულ 330 კვ. ეგხ “გარდაბანის” მუშაობის იმედიანობის გაზრდის მიზნით, აღნიშნული ეგ ხაზის 8 ანძაზე არსებული ფაიფურის იზოლატორები შეიცვალა შუშის იზოლატორებით. აღნიშნულ სამუშაოები შეასრულა სს “საქრუსენერგო”-ს საექსპლუატაციო-სარემონტო უბნების ბრიგადებმა.