სს გეს საქრუსენერგოს გენერალური დირექტორი:

ბაჩანა სულაძე

მოადგილეები:

მამუკა მენაღარიშვილი

არჩილ ნიკოლაშვილი

ზაზა ლორთქიფანიძე

ზაზა მეგრელიძე

დავით დავითაშვილი

სს გეს საქრუსენერგოს გენერალური დირექტორი:

ბაჩანა სულაძე

მოადგილეები:

მამუკა მენაღარიშვილი

არჩილ ნიკოლაშვილი

ზაზა ლორთქიფანიძე

ზაზა მეგრელიძე

დავით დავითაშვილი