საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

РОССЕТИ ФСК ЕЭС

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე)

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (სემეკი)
.

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი (ესკო)

თელასი
.

ენერგო-პრო
ჯორჯია

თბილისი ენერჯი