სს “საქრუსენერგო”–ს გენერალური დირექტორის 2013 წლის 27 მაისის ბრძანების საფუძველძე 2013 წლის 27 მაისს, განხორციელდა სს გეს „საქრუსენერგოს” მამრობითი სქესის თანამშრომელთა სავალდებულო სამედიცინო ნარკოლოგიური შემოწმება. ჩატარებული გამოკვლევის შედეგების თანახმად სს „საქრუსენერგო”–ს ყველა მამრობითი სქესის თანამშრომელის პასუხი ნარკოლოგიურ ტესტებზე უარყოფითია.

  ექსპერტიზა ჩაატარა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ.