2018 წლის 5 ოქტომბერს, რუსეთის ფედერაციაში, ქალაქ სანკტ-პეტერბურგში სს გეს “საქრუსენერგოს” სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა გაიმართა. სხდომას ესწრებოდნენ საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები, გენერალური დირექტორი და სხვა ხელმძღვანელი პირები. შეხვედრაზე განხილულ იქნა კომპანიის ძირითადი მიმართულებები,  მიმდინარე საკითხები და სამომავლო გეგმები.