2023 წლის 03 თებერვალს ჩატარებულ იქნა სს გეს „საქრუსენერგო“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა (ოქმი №1) რომლის გადაწყვეტილებით საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა ალექსეი მოლსკი ხოლო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნა ავთანდილ თევზაძე.