ატარდა გაწმენდითი სამუშაოები 8 ჰექტარზე
მიმდინარე წლის ივლისი-აგვისტოს თვეებში სს “საქრუსენერგო”-ს ყარაჩაევო-ჩერქეზეთის ფილიალის ბრიგადის მიერ ჩატარდა ხეებისა და ახალგაზრდა ნარგავებისაგან ელექტროგადამცემი ხაზის ტრასის გაწმენდითი სამუშაოები 8 ჰექტარზე. აგრეთვე ტრასის გაწმენდითი სამუშაოები ჩატარდა საქართველოს ტერიტორიის 12 ჰექტარზე.