სს “საქრუსენერგო”-ს ბალანსზე არსებულ ეგ ხაზებზე მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები
მიმდინარე წლის მაისის თვიდან შემოდგომა-ზამთრის სეზონისათვის მზადებასთან დაკავშირებით დაიწყო სს “საქრუსენერგო”-ს ბალანსზე არსებულ ეგ ხაზებზე სარემონტო სამუშაოები. შეიცვალა დაზიანებული იზოლატორები და სახაზო არმატურა, ასევე შეკეთდა სადენები და მარყუჟები, ანძები დაკომპლექტდა ნაკლული კუთხოვანებისა და ქანჩ-ჭანჭიკებისაგან, ანძებზე აღდგენილი იქნა ნუმერაცია. აღნიშნულ სამუშაოებს აწარმოებს სს “საქრუსენერგო”-ს საექსპლუატაციო-სარემონტო უბნების ბრიგადები.