საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის ფარგლებში მიმდინარეობს 220 კვ ქვესადგურის “ბათუმი-220”-ის რეკონსტრუქცია, მასში 220 კვ ეგხ-ების “ახალციხე-1”-სა და “ახალციხე-2”-ის  შესვლით, რომელიც ერთმანეთთან დააკავშირებს ქვესადგურებს “ახალციხე-500”-ს და “ბათუმი-220”-ს. აღნიშნული კავშირით შეიკვრება საქართველოსა და თურქეთის დამაკავშირებელი 500-220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზების რგოლი და მნიშვნელოვნად ამაღლდება როგორც საქართველოს ენერგოსისტემის, ასევე აჭარის რეგიონის ელექტროენერგიით მომარაგების საიმედოობა და მდგრადობა.

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, ადგილზე საორგანიზაციო და ტექნიკური საკითხების განხილვისა და მოგვარების მიზნით, ამა წლის 1 დეკემბრიდან 5 დეკემბრის ჩათვლით გენერალური დირექტორი და სხვა ხელმძღვანელი პირები მივლინებით იმყოფებოდნენ წალენჯიხისა და ზესტაფონის სს უბნებზე, ბათუმის, ხელვაჩაურის, წალენჯიხის, მარტვილის, წყალტუბოსა და ზესტაფონის მუნიცეპალიტეტებში.  გარდა ზემოთ აღნიშნული სამუშაოებისა ბატონმა რომეო მიქაუტაძემ გამართა შეხვედრა სოფელ კაპანდიბის მოსახლეობასთან, გაეცნო მათ პრობლემებს და შესაძლო დახმარებას დაჰპირდა.