2016 წლის 14 და 15 ივნისს სს გეს “საქრუსენერგოს” გენერალურმა დირექტორმა რომეო მიქაუტაძემ და საზოგადოების  სხვა ხელმძღვანელმა მუშაკებმა დაათვალიერეს 500 კვ ელექტროგადამცემ ხაზზე “იმერეთზე” მიმდინარე დაგეგმილი სამუშაოები და ადგილზე დასახეს ზაფხულის პერიოდში, მოსალოდნელი სიცხეების დროს ელექტროგადამცემი ხაზის უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის  აუცილებელი გასატარებელი ღონისძიებები, მათ შორის თბოვიზორული, მუდმივი მონიტორინგის განხორციელება.