2015 წლის 6 აპრილს სს გეს “საქრუსენერგოს” ხელმძღვანელობამ დაათვალიერა 500 კვ ეგხ “იმერეთზე” მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. 500 კვ ეგხ “იმერეთი” შეკეთებაშია 2015 წლის 23 მარტიდან და იგი დასრულდება 7 აპრილს.

   ეგხ-ს შეკეთებაში ყოფნის პერიოდში ძირითადად შესრულდა გეგმით გათვალისწინებელი სამუშაოები, კერძოდ დაზიანებული იზოლატორების, განმბრჯენებისა და საკიდი არმატურის შეცვლა, მარყუჟებისა და სადენის შეკეთება, ბულდოზერის მეშვეობით ანძებთან მისასვლელი გზების აღდგენა და სხვა სარემონტო სამუშაოები, რომელთა შესრულებაც საჭირო იყო გადამცემი ხაზის უსაფრთხო და საიმედო ექსპლუატაციისათვის.
   აღნიშნულ პერიოდში ანალოგიური ხასიათის სამუშაოები შესრულდა 500 კვ ეგხ “კავკასიონზეც”.
   სამუშაოთა წარმოებაზე მობილიზებული იქნა სს გეს “საქრუსენერგოს”  ოთხივე საექსპლუატაციო-სარემონტო უბანი, ლოჯისტიკისა და ტრანსპორტის სამსახური და სპეცტექნიკა. ეგხ-ების გარკვეულ მონაკვეთებზე სამუშაოები შესრულდა დაქირავებული პერსონალით.