ამა წლის 27 სექტემბერს სს გეს „საქრუსენერგოს” გენერალური დირექტორი რომეო მიქაუტაძე და კომპანიის სხვა ხელმძღვანელი თანამშრომლები იმყოფებოდნენ  საგურამოსა და მარტყოფის ტერიტორიაზე ეგხ „ქართლი–1″–ზე მიმდინარე ანტიკოროზიული და სარემონტო–აღდგენითი სამუშაოების მონიტორინგის მიზნით. სამუშაოების ფარგლებში შეიცვლა დაზიანებული იზოლატორები, ჩატარდა სამღებრო სამუშაოები და სხვა.